• Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

      Dňa 30. júna 2021 sme v jednotlivých triedach oficiálne ukončili školský rok 2020/2021 a žiaci si po náročnom období prevzali z rúk svojich triednych učiteliek zaslúžené vysvedčenia. Žiaci, ktorí počas školského roka pracovali usilovnejšie alebo okrem výborných vyučovacích výsledkov dosiahli aj rôzne úspechy v školských a celoslovenských súťažiach, si so sebou odniesli aj pochvaly či pekné knižné odmeny.

     • Ocenenie žiakov v súťaži EXPERT geniality show

      Dňa 13. mája 2021 sa konala celoslovenská súťaž EXPERT geniality show. Vyhodnotenie tejto súťaže prišlo až tesne pred koncom tohto školského roka. Z našej školy sa súťaže EXPERT zúčastnilo 19 žiakov v kategórii G12 a 12 žiakov v kategórii G34.

      K najlepším žiakom školy v celkovom poradí v kategórii G12 tejto súťaže patrí Branislav Valkučák z I.A triedy, Aneta Ladomerská z I.A triedy a Denis Margicin z II.A triedy. Branislav Valkučák dokonca dosiahol najlepšiu úspešnosť v oboch svojich zvolených témach. V kategórii G34 dosiahla najlepšie skóre Laura Mihalíková z III.A triedy. Všetkým zúčastneným i víťazom srdečne blahoželáme a prajeme príjemné prázdniny!

   • Aktuality - jún 2021

         

    Prečítajte si posledné tohtoročné číslo informačného bulletinu našej školy:

    Newsletter 8  / jún 2021 >>>

    Náš informačný bulletin môžete aj ohodnotiť >>>

    • V termíne od 1.7.2021 do 31.8.2021 budú prebiehať Letné prázdniny.
    • Dňa 30.6.2021 bude slávnostne ukončený školský rok 2020/2021.
    • Dňa 29.6.2021 sa žiaci 1. - 2. ročníka zúčastnili účelového cvičenia
    • Dňa 28. a 29.6.2021 prebehol pre žiakov 3. ročníka Kurz ochrany života a zdravia.
    • Dňa 25.6.2021 sa žiaci 1. - 3. ročníka zúčastnili školského výletu na Oravu. Navštívili Oravský hrad, hájovňu v Oravskej Polhore a Dolný Kubín.
    • Dňa 24.6.2021 sa uskutočnili rodičovské združenia zákonných zástupcov žiakov 1. - 3. ročníka vo forme konzultácií.
    • Dňa 22.6.2021 žiaci II.A pripravili pre našich prvákov tradičný Uchaľák!
    • Druhé kolo prijímacieho konania pre nenaplnený počet miest sa uskutočnilo 22.6.2021 (utorok). Prihlášky na druhé kolo prijímacieho konania bolo potrebné podať do 18. júna 2021 (piatok).
    • V mesiaci jún sa Aneta Ladomerská, žiačka I.A triedy, zapojila do súťaže v písaní esejí na tému "Čo je život?", ktorú vyhlásila japonská nadácia Goi Peace Foundation.
    • Dňa 17.6.2021 sa družstvo žiakov našej školy (Ján Hromo, Kristián Glitta, Michal Ladomerský) zúčastnilo Dejepisnej súťaže slovenských a českých gymnázií.
    • Dňa 1.6.2021 prebehla na škole ÚFIČ MS. Dobrovoľnú maturitnú skúšku zo španielskeho jazyka úspešne zvládol Michal Ladomerský zo IV.A triedy.
   • Aktuality - máj 2021

   •  

    • Dňa 26.5.2021 si žiaci IV.A triedy prevzali svoje maturitné vysvedčenia a poslednýkrát sa rozlúčili so svojimi učiteľmi.
    • V školskej súťaži v písaní na klávesnici pod názvom Správy z izolácie... zvíťazil Mário Vančík z I.A triedy. Druhé miesto získal Samuel Česla z II.A triedy a tretie miesto Denis Margicin z II.A triedy.
    • Víťazom optimalizačnej úlohy PENTOMINO pre žiakov 1. - 3. ročníka sa stal Sebastián Gazdačko z II.A triedy (skóre 335), na druhom mieste sa umiestnila Viktória Švedová z I.A triedy (skóre 331) a na treťom mieste Klára Hromová z II.A triedy (skóre 314).
    • V pondelok, dňa 17.5.2021, sa OBNOVUJE PREZENČNÁ VÝUČBA ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL. Vyučovanie žiakov 1. - 3. ročníka Súkromného gymnázia DSA v Bardejove bude od 17.5.2021 pokračovať prezenčnou formou podľa pôvodného rozvrhu školy, ktorý je dostupný na webovej stránke školy v sekcii Škola/Vyučovanie/Rozvrhy tried. Školské vyučovanie sa v pondelok, 17.5.2021, začne triednickou hodinou. Pri vstupe do školy nie sú ani žiaci ani zamestnanci školy povinní preukazovať sa negatívnym výsledkom testu. Pri vstupe do školy však každý žiak aj zamestnanec školy musí predložiť vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivá platné od 17.5.2021 sú dostupné na webovej stránke v sekcii INFO COVID-19). Školská jedáleň v týždni od 17.5.2021 do 21.5.2021 ešte v prevádzke nebude.
    • Štrnásty máj 2021 bol posledný vyučovací deň na strednej škole ďalších maturantov SGBJ DSA. Rozlúčka našich tohtoročných štvrtákov prebehla na bardejovskom námestí.
    • Dňa 13.5.2021 prebehla na škole celoslovenská súťaž EXPERT - geniality show. Súťaže sa zúčastnilo 31 žiakov školy - 3 prváci, 16 druhákov a 12 tretiakov. Výsledky súťaže budú zverejnené na konci školského roka.
    • Dňa 13.5.2021 sa uskutočnilo online formou krajské kolo Chemickej olympiády v kat. C. Súťaže sa zúčastnili dvaja žiaci I.A triedy - Richard Tomo a Viktória Švedová. Viktória Švedová sa umiestnila na 16. mieste z 31 zúčastnených žiakov.
    • Dňa 3.5.2021 sa uskutočnil na škole 1. termín a dňa 10.5.2021 2. termín 1. kola prijímacieho konania 2021Výsledková listina prijímacieho konania pre prijímanie žiakov do 1. ročníka v šk. roku 2021/2022 >>>
    • Z dôvodu, že okres Bardejov je v II. stupni ohrozenia, v dňoch od 3.5.2021 do 14.5.2021 žiaci 4. ročníka pokračujú v prezenčnom vzdelávaní a žiaci 1. - 3. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Z dôvodu, že Bardejov patrí k červeným okresom, naviac nie je potrebné preukazovať sa negatívnym testom pri vstupe do školy. Táto výnimka platí pre žiakov, ale tiež pre všetkých  zamestnancov školy. Žiaci nad 18 rokov a pedagogickí zamestnanci však pri vstupe do školy musia odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti.
    • Dňa 3.5.2021 prebehne 1. termín 1.kola prijímacieho konania a dňa 10.5.2021 prebehne 2. termín 1.kola príjímacieho konania na Súkromné gymnázium DSA v Bardejove. Všetky ďalšie informácie týkajúce sa prijímacieho konania na našu školu nájdete v sekcii Uchádzač/Prijímacie konanie >>>
    • Dňa 3.5.2021 a dňa 10.5.2021 je z dôvodu prebiehajúcich prijímacích skúšok všetkým žiakom 1. - 4. ročníka udelené Riaditeľské voľno.
    • Dňa 1.5.2021 boli zverejnené výsledky súťaže PRÍRODOVEDNÁ VÝZVA. Víťazkou súťaže sa stala Tímea Baranková z III.A triedy, na 2. mieste sa umiestnila Daiana Hudáková z II.A triedy a 3. miesto získal Sebastián Gazdačko z II.A triedy. Celkovo bolo ocenených 9 žiakov.
   • Aktuality - apríl 2021

   •  

     

    • V mesiaci apríl prebieha na škole súťaž PRÍRODOVEDNÁ VÝZVA. Zapojiť sa môže každý žiak školy. Cieľom je splniť čo najviac výziev v tomto mesiaci. Výzvu na daný deň nájdete na webovej stránke školy alebo ju dostanete cez EduPage vo forme domácej úlohy. Pravidlá súťaže si prečítajte tu >>>
    • Dňa 26.4.2021 sa zapína Regionálny školský COVID automat. Z dôvodu, že Bardejov je v II. stupni ohrozenia, žiaci 4. ročníka pokračujú v prezenčnom vzdelávaní a žiaci 1. - 3. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní.
    • Dňa 24.4.2021 bude mestom Bardejov v priestoroch ZŠ na Vinbargu zriadené Mobilné odberové miesto. Na testovanie je možné objednať sa cez rezervačný systém mesta tu >>>
    • Dňa 19.4.2021 žiaci II.A triedy zúčastnili online prednášky s vedkyňami Mgr. Katarínou Veljačikovou a Mgr. Máriou Peťkovou z Katedry genetiky Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú sprostredkovalo združenie Genetika na kolesách, na tému: „DNA: Nositeľka genetickej informácie“.
    • Dňa 19.4.2021 sa vybraných 9 žiakov 1. - 4. ročníka zúčastnilo celoslovenskej súťaže Matematický klokan. Najlepší výsledok dosiahol Matúš Nagy zo IV.A triedy v kategórii JUNIOR: úsp. 73,33%, 76,59. percentil, 83.-88.miesto na Slovensku. V kategórii KADET získal najlepší výsledok Tomáš Jendroľ z I.A triedy (úsp. 58,33%).
    • Dňa 19.4.2021 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili vyučovania prostredníctvom dokumentárneho filmu Kroky na hrane na tému Holokaust alebo Stereotypy/predsudky v nás.
    • Dňa 16.4.2021 sa uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády v kat. C pre 1. ročník SŠ. Zúčastnili sa ho žiaci I.A triedy: Richard Tomo a Viktória Švedová.
    • Dňa 15.4.2021 ŽŠR pripravila virtuálnu Výstavu žiackych umeleckých diel pri príležitosti Svetového dňa umenia.
    • Dňa 12.4.2021 boli zverejnené výsledky Literárnej súťaže SGBJ DSA 2021 v písaní prózy. Víťazkou sa stala Natália Chovanová zo ZŠ Vinbarg. Všetky víťazné súťažné práce sú zverejnené na webovej stránke našej školy v sekcii Novinky, resp. v sekcii Aktuality/Aktivity školy.
    • Do 12.4.2021 boli zverejnené výsledky školskej fotografickej súťaže Svet okolo nás. Víťazom súťaže sa stal Kristián Glitta z III.A triedy, 2. miesto získala Tímea Baranková z III.A triedy a 3. miesto Viktória Kosturová z I.A triedy. Celkovo bolo ocenených 12 zo 103 súťažných fotografií. 
    • Dňa 7.4.2021 si žiaci 3. ročníka pripomenuli Svetový deň zdravia formou esejí na tému Zdravie ako ho vnímam ja. Eseje žiakov si môžete prečítať v sekcii Aktuality/Zaujímavosti/Napísali naši žiaci
    • Od štvrtka 1.4.2021 do utorka 6.4.2021 budú Veľkonočné prázdniny.
   • Aktuality - marec 2021

   •       

    Prečítajte si tretie tohtoročné číslo informačného bulletinu našej školy:

    Newsletter 7 / marec 2021 >>>

    • Dňa 29.3.2021 boli našim štvrtákom slávnostne pripnuté zelené maturitné stužky.
    • Dňa 26.3.2021 o 800 sa uskutočnila prednáška na tému Slnenčná sústava s vedkyňou MSc. Hon. Michaelou  Brchnelovou pre žiakov II.A triedy.
    • Dňa 25.3.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády v kat. Z.
    • Dňa 22.3.2021 minister školstva rozhodol, že maturitné skúšky v školskom roku 2020/2021 prebehnú administratívnou formou. Rozhodnutie MŠVVaŠ SR si pozrite tu>>>
    • Dňa 22.3.2021 bude obnovená prezenčná výučba pre žiakov IV.A triedy. Žiaci 1. - 3. ročníka pokračujú v dištančnej výučbe.
    • Dňa 21.3.2021 sa žiaci zapojili so tzv. Ponožkovej výzvy na podporu Medzinárodného dňa Downovho syndrómu.
    • Dňa 19.3.2021 žiak IV.A triedy, Martin Gurský, reprezentoval našu školu na krajskom kole Ekonomickej olympiády.
    • Od 15.3.2021 do 19.3.2021 bola prerušená prezenčná výučba IV.A triedy a všetky ročníky  pokračovali v dištančnej výučbe.
    • Ak máte záujem venovať Súkromnému gymnáziu DSA v Bardejove 2% z vašich daní, kontaktujte našu pani učiteľku Oľgu Lissýovú na tel. čísle: 0903 807 247, resp. e-mailom: o.lissyova@gmail.com.
    • V mesiaci marec sa žiaci 1. - 3. ročníka v rámci hodín informatiky zapoja do školskej informatickej súťaže v umeleckej fotografii na tému SVET OKOLO NÁS. Plagát súťaže si pozrite tu >>>
    • Do 15.3.2021 sa môžu u učiteľov matematiky prihlásiť žiaci, ktorí by sa chceli v tomto šk. roku zapojiť do celoslovenskej súťaže Matematický klokan, ktorá by mala prebehnúť v apríli 2021.
    • Dňa 8.3.2021 je obnovená prezenčná výučba pre žiakov IV.A triedy.
    • Dňa 5.3.2021 bola zverejnená téma 1.ročníka literárnej súťaže v písaní prózy (poviedka, povesť alebo rozprávanie), ktorú pripravilo SGBJ DSA v Bardejove pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ (1. kategória) a pre žiakov SGBJ DSA (2. kategória). Výsledky jednotlivých žiakov ZŠ budú zohľadnené aj v prijímacom konaní. Plagát a podrobnejšie informácie o Literárnej súťaži SGBJ DSA tu >>>
    • Dňa 3.3.2021 sa uskutočnil webinár na tému Syndróm vyhorenia pre učiteľov SGBJ DSA. Prednášajúcim bol Mgr. Tomáš Trembáč z CPPPaP v Bardejove.
    • Dňom 1.3.2021 sa prerušuje prezenčná výučba IV.A triedy a žiaci všetkých ročníkov pokračujú v dištančnom vzdelávaní až do odvolania.
   • Aktuality - február 2021

   •     

    • Jarné prázdniny budú v poslednom februárovom týždni - od 22.2.2021 do 28.2.2021.
    • Dňa 26.2.2021 (piatok) boli zverejnené Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 >>>
    • Dňa 17.2.2021 (streda) sa uskutočnil jubilejný 10. ročník matematicko-logickej súťaže SGBOJ  v riešení zaujímavých matematicko-logických úloh pre štvorčlenné družstvá žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ (1. kategória) a pre žiakov SGBJ DSA (2. kategória). Víťazom v 1. kategórii sa stalo družstvo ŠTVORLÍSTOK zo ZŠ s MŠ v Hertníku a víťazom v 2. kategórii sa stalo družstvo RÝCHLA ROTA CHIPA A DALA zo IV.A triedy. Prémiovú cenu získal Teodor Rychvalský a Matúš Nagy (IV.A). Podrobné výsledky súťaže si môžete pozrieť tu >>>
    • SGBJ DSA v Bardejove pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ pripravilo dve zaujímavé online súťaže, ktorých výsledky budú u jednotlivých žiakov zohľadnené aj v prijímacom konaní: 10. ročník matematicko-logickej súťaže SGBOJ 4-členných družstiev a 1. ročník literárnej súťaže v písaní prózy (poviedka, príbeh alebo rozprávanie). Podrobnejšie informácie si prečítajte tu>>>
    • Dňa 11.2.2021 sa uskutočnilo krajské kolo 23. ročníka Olympiády ľudských práv. Súkromné gymnázium DSA v Bardejove na OĽP úspešne reprezentoval Matúš Nagy, žiak IV.A triedy a získal 12.miesto.

    • Dňa 9.2.2021 nastúpili na prezenčnú výučbu žiaci IV.A triedy. Žiaci 1. - 3. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Triedy sa vyučujú podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý je dostupný v sekcii Škola/Vyučovanie/Rozvrh počas online výučby.

    • Dňa 8.2.2021 sa v krajskom kole 30. ročníka Olympiády v španielskom jazyku Sofia Mikulová z III.A triedy umiestnila sa v kategórii B na peknom 11. mieste.

    • Dňa 5.2.2021 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády v kategórii Z. Na krajské kolo postupujú títo žiaci: Matúš Nagy (IV.A), Denis Margicin (II.A), Daiana Hudáková (II.A), Zuzana Kutná (II.A), Ema Semanková (II.A) a Daniel Pangrác (II.A).

    • Dňa 3.2.2021 o 16:30 sa uskutočnili rodičovské združenia 1. - 4. ročníka prostredníctvom aplikácie Teams. Presné inštrukcie k rodičovským združeniam dostali rodičia žiakov od triednych učiteľov.
    • Vyučovanie na stredných školách pokračuje až do odvolania dištančným spôsobom. Po ukončení lockdownu by mali stredné školy predbežne prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, taktiež za podmienok pretestovania žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR.
    • Polročné prázdniny, ktoré sa mali uskutočniť 1.2.2021, sú zrušené!
   • Aktuality - január 2021

   •  

     

    • 26.1.2021 sa online formou uskutočnilo školské kolo 70. ročníka Matematickej olympiády v kategórii C. Zapojili sa do neho traja prváci: Jonáš Jurčišin, Tomáš Jendroľ a Branislav Valkučák.
    • 12.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Dvaja naši žiaci - Tamara Kaputová z II.A triedy a Michal Ladomerský zo IV.A triedy v tomto úspešne reprezentovali Súkromné gymnázium DSA v Bardejove a obidvaja získali pekné 2. miesto, Michal v kategórii 2B a Tamara v kategórii 2A.
    • SGBJ DSA v Bardejove pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ pripravilo dve zaujímavé online súťaže, ktorých výsledky budú u jednotlivých žiakov zohľadnené aj v prijímacom konaní: 10. ročník matematicko-logickej súťaže SGBOJ 4-členných družstiev a 1. ročník literárnej súťaže v písaní prózy (poviedka, príbeh alebo rozprávanie). Podrobnejšie informácie si prečítajte tu>>>
    • Stredné školy od 11.1.2021 až do odvolania pokračujú v dištančnom vzdelávaní.
    • Po ukončení lockdownu by mali stredné školy predbežne prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, taktiež za podmienok pretestovania žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR.
   • Aktuality - december 2020

   •     

    Prečítajte si druhé tohtoročné číslo informačného bulletinu našej školy:

    Newsletter 6 / december 2020

     

    • V dňoch od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 budú Vianočné prázdniny.
    • Dňa 15.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Zvíťazila Klára Hromová z II.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnila Ema Majcherová a Daniel Pangrác z II.A triedy.
    • Na krajskom kole Olympiády ľudských práv bude našu školu reprezentovať Matúš Nagy, žiak IV.A triedy.
    • Dňa 11. decembra prebehlo školské kolo Ekonomickej olympiády. Našu školu reprezentovali žiaci IV.A triedy: Otília Hanišová, Teodor Rychvalský a Martin Gurský. Martin Gurský dosiahol najlepší výsledok a postúpil na krajské kolo tejto olympiády.
    • Dňa 10. decembra sme si na online hodinách občianskej náuky pripomenuli Deň ľudských práv tvorbou projektov.
    • Dňa 9. decembra prebehlo online školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Víťazmi sa stali v tomto roku stali: Michal Ladomerský zo IV.A triedy a Tamara Kaputová z II.A triedy.
    • V decembri sa žiaci podieľali v rámci projektu eTwinning na tvorbe Vianočných pozdravov.
    • V decembri máte možnosť vďaka preukazu ISIC EURO<26 >>> alebo preukazu ITIC >>> využiť rôzne vianočné zľavy.
    • Dňa 1. decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS zapojením sa do kampane Červené stužky.
   • Aktuality - november 2020

   •     

    • Žiaci 2. - 4. ročníka na hodinách dejepisu a občianskej náuky mali možnosť sledovať originálne zážitkové on-line predstavenie „November 1989“ z produkcie Divadelného centra Martin.
    • Dňa 25. novembra prebehla školská online súťaž Chemické SUDOKU. Víťazkou sa stala Zuzana Kutná z II.A triedy.
    • Dňa 20. novembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň bez fajčenia.
    • Dňa 19. novembra sme si pripomenuli Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí.
    • Dňa 19. novembra sme sa zapojili do online zbierky Hodina deťom.
    • Dňa 17. novembra sme si pripomenuli Deň študentstva.
    • Na vyučovacích hodinách Umenia a kultúry žiaci I.A a II.A ukázali svoju šikovnosť, tvorivosť a nápaditosť na tému Jesenná radosť.
    • V druhom novembrovom týždni uskutočnila celoslovenská informatická súťaž iBobor. Pre kategóriu SENIOR (3. a 4. ročník SŠ) prebehla v utorok 10.11.2020 a pre kategóriu JUNIOR vo štvrtok 12.11.2020. Najlepší výsledok zo všetkých žiakov našej školy v tejto súťaži získal Jonáš Jurčišin z I.A triedy, ktorý v kategórii Junior predbehol 82% všetkých súťažiacich na Slovensku - získal 82.percentil.
    • V súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/17949:1-A 1810 z 23. októbra 2020 sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v dvoch víkendových termínoch: 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. V tomto čase bude vo všetkých školách, t.j. aj na Súkromnom gymnáziu DSA v Bardejove prerušené dištančné vzdelávanie.
   • Aktuality - október 2020

   •    

    Prečítajte si prvé tohtoročné číslo informačného bulletinu našej školy:

    Newsletter 5 / september 2020 >>>

    • V pondelok 26. októbra 2020 o 17:00 prebehla úplne prvá DofE online ceremónia na svete, na ktorej bol ocenený bronzovou medailou DofE Martin Šmilňak zo IV.A triedy.
    • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Vás informujeme, že od 12.10.2020 sa prerušuje prezenčná výučba na stredných školách do odvolania. Z toho dôvodu prechádza na dištančné vyučovanie aj Súkromné gymnázium DSA v Bardejove. Vyučovanie bude prebiehať formou e-learningu prostredníctvom EduPage a Office 365. Všetky ďalšie informácie týkajúce sa organizácie a priebehu vyučovania budú priebežne zverejňované  na webovej stránke školy. Prosíme žiakov školy, aby sa správali zodpovedne, plnili si svoje úlohy v rámci dištančného vzdelávania a dodržiavali všetky opatrenia, aby sme sa čo najskôr mohli stretnúť opäť v škole pri prezenčnej výučbe.
    • Dňa 9.10.2020 sa uskutočnila výmena lavíc a stoličiek v dvoch triedach na našom gymnáziu.
    • Dňa 7.10.2020 sa na bardejovskom námestí uskutočnila Bronzová ceremónia DofE, na ktorej koordinátorka programu Silvia Valková prevzala bronzovú medailu DofE, ktorú v tomto školskom roku získal Martin Šmilňak zo IV.A triedy.
    • So súhlasom zriaďovateľa Súkromného gymnázia DSA v Bardejove budú v čase od 6.10.2020 do 16.10.2020 vyučovacie hodiny skrátené o 10 minút, t.j. vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného časového rozvrhu hodín. Žiaci budú pri príchode do školy aj odchode zo školy používať iba bočný vchod. Obedy v školskej jedálni budú automaticky odhlásené.
    • Na základe odporúčania RÚVZ v Bardejove riaditeľka Súkromného gymnázia DSA v Bardejove poskytuje žiakom IV.A triedy voľno v dňoch od 2.10.2020 do 10.10.2020. Vyučovanie v tejto triede bude počas týchto dní prebiehať dištančnou formou prostredníctvom Edupage, resp. Office 365.
   • Aktuality - september 2020

    • V dňoch 28. - 30.9.2020 sa naša škola v rámci vyučovacích hodín cudzích jazykov zapojila do Európskeho dňa jazykov.
    • Pri príležitosti Medzinárodného dňa pešej chôdze do školy ŽŠR dňa 29.9.2020 zorganizovala aktivitu: Príď do školy PEŠO a nezabudni pritom na SELFIE fotku!
    • Dňa 29.9.2020 sme si formou obežníka pripomenuli Svetový deň srdca.
    • Dňa 23.9.2020 sme si formou obežníka pripomenuli Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi.
    • Dňa 21.9.2020 sa v priestoroch školy uskutočnila zbierka pre nevidiach a slabo$zrakých pod názvom Biela pastelka.
    • V piatok, dňa 18.9.2020, sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Mladý Európan. Súkromné gymnázium DSA úspešne reprezentovali žiaci IV.A triedy - Klaudia Kloknerová, Matúš Nagy a Artur Staš.
    • V piatok, dňa 18.9.2020, sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili účelového cvičenia a žiaci 3. ročníka Kurzu ochrany života a zdravia (KOŽAZ) formou turistiky do Bardejovských kúpeľov.
    • Riaditeľstvo Súkromného gymnázia DSA v Bardejove poskytuje dňa 14.9.2020 (pondelok) žiakom školy z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno. Najbližšie vyučovanie sa začne až dňa 16.9.2020 (streda). V čase voľna nebude v prevádzke školská jedáleň. Obedy budú žiakom automaticky odhlásené. V nevyhnutných prípadoch kontaktujte riaditeľstvo školy na tel. čísle: 0918 407 930.
    • Školský rok 2020/2021 sa začína 2. septembra 2020. Dochádzka žiakov do školy je povinná! Žiakom Súkromného gymnázia DSA bude sprístupnený iba bočný vchod do budovy ZŠ Vinbarg a ich príchod do školy bude podľa nasledovného časového harmonogramu: I.A trieda: 800, II.A trieda: 810, III.A trieda: 820, IV.A trieda: 830.
    • Všetky informácie týkajúce sa pandémie COVID-19 nájdete v sekcii Aktuality/Info COVID-19 na webovej stránke školy.
    • Zákonný zástupca je povinný pri prvom nástupe žiaka do strednej školy odovzdať vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy. Pri opätovnom nástupe žiaka do strednej školy, pokiaľ žiak preruší dochádzku v trvaní viac ako 3 dni, znova predloží vyplnené: Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.
    • Zdravotný dotazník a vyhlásenie tu: pdf>>> a doc>>>
    • Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa tu: pdf>>> a doc>>>
    • Aby bolo možné využívať Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 aj v novom školskom roku 2020/2021 na všetky zľavy a výhody doma i v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť. Potrebné inštrukcie nájdete tu >>>
    • Stravné lístky na mesiac september si žiaci môžu zakúpiť u vedúcej školskej jedálne v prvom školskom týždni - dňa 31.8.2020 (pondelok) alebo dňa 2.9.2020 (streda) v čase od 800 do 1300. Stravovanie v školskej jedálni začína 3.9.2020 (štvrtok).
   • Zriaďovateľ školy

   • Zriaďovateľom Súkromného gymnázia DSA v Bardejove je Spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, a. s.

    Táto spoločnosť patrí do portfólia nemeckého Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft  (EBG) so sídlom v Magdeburgu, ktorý v Spolkovej republike Nemecko prevádzkuje 36 škôl a vzdelávacích centier.

  • Partneri

   • Prešovská univerzita v Prešove
   • DofE (Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu)
   • BAŠTA kultúrno - komunitné centrum v Bardejove
   • Základná škola Vinbarg
   • NÚCEM - národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
   • Portál vysokých škôl
  • Prihlásenie

  • Vyučovanie

   Streda 4. 8. 2021
  • Jedálny lístok

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2606268
  • Sledujte nás

  • Kontakty

    • Meno školy
    • Súkromné gymnázium DSA Bardejov
    • Adresa školy
    • Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov
    • Email školy
    • dsa.bj@dsakademien.sk
    • Telefón
    • +421 054/474 8461
    • Zriaďovateľ školy
    • Deutsch - Slowakische Akademien, a.s.,
     Školská 136/5, 977 01 Brezno,
     tel.: +421 908 916 408,
     e-mail: info@dsakademien.sk,
     web: http://www.dsakademien.sk/
    • Riaditeľka školy
    • PaedDr. Renáta Tulejová,
     e-mail: renata.tulejova@bj.skoladsa.sk,
     tel.: 054 / 474 8461, +421 918 407 930
    • Sekretariát
    • Mgr. Katarína Tipulová,
     tel. 054 / 474 8461
    • Jedáleň
    • vedúca školskej jedálne: Mária Vasilčinová
     tel: +421 911 882 981
    • Výchovný a kariérový poradca
    • Mgr. Žaneta Biľová,
     e-mail: zaneta.bilova@bj.skoladsa.sk,
     tel.: +421 904 656 456
    • Správca webovej stránky
    • RNDr. Miriam Porubská,
     e-mail: miriam.porubska@bj.skoladsa.sk
     tel.: +421 903 257 146
    • Kód školy
    • 671004
    • IČO
    • 379 390 76
    • DIČ
    • 2021 879 871
    • Bankové spojenie
    • Peňažný ústav: ČSOB
     Číslo účtu: 40 0158 2194 / 7500
     IBAN: SK42 7500 0000 0040 0158 2194
    • Email na správcu obsahu
    • miriam.porubska@bj.skoladsa.sk
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Kontakty

   • Súkromné gymnázium DSA Bardejov
   • Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov
   • dsa.bj@dsakademien.sk
   • +421 054/474 8461
   • Deutsch - Slowakische Akademien, a.s., Školská 136/5, 977 01 Brezno, tel.: +421 908 916 408, e-mail: info@dsakademien.sk, web: http://www.dsakademien.sk/
   • PaedDr. Renáta Tulejová, e-mail: renata.tulejova@bj.skoladsa.sk, tel.: 054 / 474 8461, +421 918 407 930
   • Mgr. Katarína Tipulová, tel. 054 / 474 8461
   • vedúca školskej jedálne: Mária Vasilčinová tel: +421 911 882 981
   • Mgr. Žaneta Biľová, e-mail: zaneta.bilova@bj.skoladsa.sk, tel.: +421 904 656 456
   • RNDr. Miriam Porubská, e-mail: miriam.porubska@bj.skoladsa.sk tel.: +421 903 257 146
   • 671004
   • 379 390 76
   • 2021 879 871
   • Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu: 40 0158 2194 / 7500 IBAN: SK42 7500 0000 0040 0158 2194
   • miriam.porubska@bj.skoladsa.sk
  • Prihlásenie